Komiteler

Hizmet Projeleri Komitesi
Kurumsal İletişim Komitesi
Kültürel Gelişim Komitesi
Bilinçlendirme Komitesi
Üyelik Gelişim Komitesi
Kariyer Gelişim Komitesi
Uluslararası Hizmet Komitesi
Kulüp Ana Gelişim Komitesi
Bilişim ve Sosyal Medya Komitesi
Hayvan Hakları Koruma ve Bilinçlendirme Komitesi
İnteract Gelişim Komitesi